Uprzejmie informujemy, że z sukcesem w dniu 1 sierpnia 2016r. zakończona została procedura połączenia Przedsiębiorstwa Transportowo Spedycyjnego EXPOL spółka z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Krętej 4 ze spółką Terminal Celny Rzepin spółka z o.o. z siedzibą w Rzepinie, ul. Zachodnia 3, mająca na celu wykorzystanie i zwiększenie potencjału rynkowego obydwu spółek. W tym dniu w Krajowym Rejestrze Sądowym wpisano wzmiankę o połączeniu naszych spółek w trybie art. 492 § 1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych (tryb łączenia się przez przejęcie). Wskutek powyższej procedury spółka Terminal Celny Rzepin spółka z o.o. została z dniem 1 sierpnia 2016r. wykreślona z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Informujemy jednocześnie, że z tą chwilą Przedsiębiorstwo Transportowo Spedycyjne EXPOL spółka z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze, jako spółka przejmująca, wstąpiło we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej, tj. Terminalu Celnrgo Rzepin spółka z o.o. Sukcesja generalna nastąpiła z mocy prawa z chwilą wpisania połączenia spółek do Krajowego Rejestru Sądowego.

zapraszamy na strone www.expol.pl